Support Autism in Greece

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΔΕΣΜΕYΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

Posted on: Οκτώβριος 1, 2014

Ε . Ο . Δ . Α . Φ
Εθνική Ομοσπονδία για τα Δικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Αξιότιμοι βουλευτές των δύο αρμόδιων επιτροπών:
Στην επίσημη κοινοβουλευτική ενημέρωση της ΕΟΔΑΦ για τον νέο νόμο Ειδικής Αγωγής / Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Χολαργού Τετάρτη 24/9/2014, (της οποίας το βίντεο σύντομα θα δημοσιευτεί), ο συνάδελφός σας βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ κ. Κουράκης, με μία θετική τοποθέτηση, δεσμεύτηκε ότι εφόσον κατατεθεί για ψήφιση θα στηρίξει την νομοθετική πρόταση της ΕΟΔΑΦ, τοποθετούμενος και τασσόμενος υπέρ των βασικών της σημείων, όπως:
1. Η απόφαση για το Εκπαιδευτικό πλαίσιο του παιδιού, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους Γονείς (και στο ίδιο), όπως επιτάσσει ο σεβασμός Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων.

2. H παράλληλη στήριξη οφείλει να είναι εξατομικευμένη και πλήρης για κάθε μαθητή στο αυτιστικό φάσμα

3. Το Δικαίωμα των Γονέων στην ιδιωτική Παράλληλη Στήριξη είναι αυτονόητο εφ’ όσον το προτιμούν και το επιθυμούν. Μοναδικός τρόπος πραγματικής εξασφάλισης της δωρεάν Δημόσιας Παράλληλης Στήριξης, είναι η διασφάλιση του αξιοπρεπούς και επαρκούς ή υψηλού ποιοτικού της επιπέδου που θα κάνει περιττή την προτίμηση των Γονέων και παιδιών στην ιδιωτική. Αναγκαίος όρος γι’ αυτό, είναι ότι οι Γονείς διατηρούν πάντα το Δικαίωμα της επιλογής μεταξύ ιδιωτικής ή Δημόσιας Παράλληλης Στήριξης.
Εξέφρασε δε και την συμπαράταξή του με τις υπόλοιπες θέσεις και τα αιτήματα της επίσημης τοποθέτησης της ΕΟΔΑΦ, την οποία έχει μελετήσει μαζί με το αρμόδιο επιτελείο.
Ως οι κατ’ εξοχήν υπεύθυνοι του κόμματός σας επί του θέματος, στους οποίους και η Πολιτεία έχει αναθέσει την ευθύνη και το καθήκον της τήρησης των Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων των παιδιών μας και προκειμένου να είναι σαφείς οι προθέσεις αυτών που καλούμαστε να ψηφίσουμε, σας ζητάμε να πάρετε προσωπικά ο καθένας (όπως και ο συνάδελφός σας κ Κουράκης), θέση στα βασικά νομοθετικά αιτήματα / προτάσεις μας, στα οποία κλήθηκαν και τοποθετήθηκαν οι παρευρεθέντες εκπρόσωποι των κομμάτων – δηλαδή :
• Την καταψήφιση / απόρριψη του απάνθρωπου νόμου που προτείνει το ΥΠΑΙΘ.
• Η απόφαση για το Εκπαιδευτικό πλαίσιο και σχήμα του παιδιού, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους Γονείς (και στο ίδιο) και το κράτος υποχρεούται να τους παρέχει δωρεάν επιστημονικά αξιόπιστες συμβουλές / γνωματεύσεις προκειμένου να αποφασίσουν. Οι αρμοδιότητες / πορίσματα / αποφάσεις των ΚΕΔΔΥ – ΕΔΕΑ – ΕΔΕΑΥ και άλλων φορέων του ΥΠΑΙΘ και του κράτους, είναι καθαρά γνωμοδοτικές / συμβουλευτικές.
• Πλήρης και σαφής νομοθετική κατοχύρωση της πραγματικής – εξατομικευμένης, πλήρους και εξειδικευμένης Παράλληλης Στήριξης, που χορηγείται άμεσα βάσει της διάγνωσης, εφ’ όσον την αιτούνται οι γονείς και το παιδί.
• Άμεση εκπαίδευση / πρόσληψη των 15.000 Εκπαιδευτικών – ειδικευμένων στην Εκπαίδευση παιδιών του Αυτιστικού Φάσματος, για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών σε Παράλληλες Στηρίξεις και λειτουργία των πρώτων εξειδικευμένων Σχολείων Αυτισμού
• Δημιουργία των 80-100 εξειδικευμένων Σχολείων Αυτισμού σε πρώτη φάση ώστε να καλύπτεται κάθε νομός και κάθε περιοχή. Δημιουργία των υπόλοιπων μέχρι του απαιτούμενου αριθμού των 250 σε όλη την Ελλάδα, σε βάθος τριετίας.
• Άμεση εκπαίδευση / πρόσληψη των άλλων 30.000 Εκπαιδευτικών – ειδικευμένων στην Εκπαίδευση παιδιών του Αυτιστικού Φάσματος, για τη στελέχωση αυτών των Σχολείων.
• Για την κάλυψη – στελέχωση των πιο πάνω: Άμεση χρηματοδότηση / υλοποίηση του προγράμματος της μεγάλης Εκπαίδευσης 1.800 ωρών της ΕΟΔΑΦ (το κόστος της οποίας αποδείξαμε ότι είναι αμελητέο), για την παραγωγή των πρώτων 15.000 ειδικών – ειδικευμένων στην Εκπαίδευση παιδιών του Αυτιστικού Φάσματος.
• Κατοχύρωση, ενίσχυση και αναβάθμιση του Δικαιώματος των Γονέων στην ιδιωτική Παράλληλη Στήριξη εφ’ όσον την προτιμούν. Επέκταση, διασφάλιση και επικράτηση της Δημόσιας – δωρεάν Παράλληλης Στήριξης, μόνο στην πράξη (και όχι με διοικητικά / απαγορευτικά μέτρα), εφ’ όσον η αναβάθμιση, η ποιότητα και αξιοπιστία της, καταστήσουν περιττή την ιδιωτική ΠΣ, για την οποία οι γονείς διατηρούν πάντα το Δικαίωμα επιλογής και την οποία αναλαμβάνει να πληρώνει το κράτος για όσο διάστημα δεν έχει εκπαιδεύσει αριθμητικά και επιστημονικά επαρκείς ειδικούς.
• Κατοχύρωση του αυτονόητου Δικαιώματος στην ειδική / προφορική εξέταση για τα παιδιά του Αυτιστικού Φάσματος βάσει της διάγνωσης, εφ’ όσον το αιτούνται τα ίδια και οι γονείς τους.
• Άρση όλων των διακρίσεων / αποκλεισμών μεταξύ των κατηγοριών ειδικής Εκπαίδευσης.
• Θεσμοθέτηση κυρώσεων για τις παραβιάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και για την υποβολή των παιδιών σε συνθήκες «απάνθρωπης μεταχείρισης και βασανισμού» αθώων ανάπηρων παιδιών. Στις κυρώσεις, πρέπει να συμπεριληφθούν και οι συντάκτες της συγκεκριμένης πρότασης νόμου του ΥΠΑΙΘ, εφ’ όσον είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, ως επίορκοι, δεδομένου ότι εισηγούνται την «απάνθρωπη μεταχείριση και βασανισμό» ανάπηρων παιδιών και την καταπάτηση των Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων που έχουν ορκιστεί να υπερασπίζονται.
• Θεσμοθέτηση ολόκληρης της νομοθετικής πρότασης της ΕΟΔΑΦ, ως ειδικό άρθρο για τον Αυτισμό, όπως ισχύει και για τις άλλες κατηγορίες.

Για όλα τα παραπάνω νομοθετικά μας αιτήματα / προτάσεις, σας καλούμε να πάρετε σαφή και συγκεκριμένη προσωπική θέση, γνωρίζοντάς μας:
α) Εάν θα απορρίψετε / καταψηφίσετε τον απάνθρωπο προτεινόμενο νόμο του ΥΠΑΙΘ
β) Εάν θα υποβάλλετε ως πρόταση προς ψήφιση και θα ψηφίσετε τα παραπάνω νομοθετικά μας αιτήματα όπως εκφράζονται αναλυτικότερα στην συνημμένη τοποθέτηση / νομοθετική αντιπρόταση της ΕΟΔΑΦ.
Οι γονείς και επιστήμονες παιδιών του Αυτιστικού Φάσματος – ειδικά μετά την ψήφιση του νόμου και την προκήρυξη των επερχόμενων εκλογών), θα ενημερώσουμε την κοινωνία και τους πολίτες σε κάθε εκλογική περιφέρεια – για κάθε συγκεκριμένο βουλευτή:
• Ποιοι από τους βουλευτές που ζητάνε την ψήφο τους τήρησαν το καθήκον τους για σεβασμό και υπεράσπιση των Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων.
• Ποιοι απέφυγαν να πάρουν θέση σε τόσο θεμελιώδη ζητήματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
• Ποιοι ευθύνονται / ψήφισαν και συνέργησαν στην καταπάτηση και τις εγκληματικές ενέργειες κατά των Ανθρωπίνων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων, για τους αποκλεισμούς, την «απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση» και τον επιστημονικά μελετημένο ψυχολογικό «ηθικό / νοητικό / μη σωματικό βασανισμό» αθώων ανάπηρων παιδιών:
Ώστε οι πολίτες να ξέρουν τι μπορούν να περιμένουν από τον κάθε υποψήφιο που ζητάει την ψήφο τους.
Επειδή η στάση της Πολιτείας προς τα ανάπηρα παιδιά της και τα ευπαθή κοινωνικά στρώματα, είναι ο πιο αξιόπιστος δείκτης των προθέσεών της για τα Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα ΟΛΩΝ μας…
Ο Πρόεδρος                                                             H Γραμματέας
Σταυρόπουλος Ιωάννης                                        Καλλέργη Ειρήνη

Τηλ. 210 6525959 / 6934994777              Τηλ. 210 5054751 / 6973482667
E-mail : pedikeomata@gmail.com            E-mail: renakallergi@gmail.com

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Advertisements

  • Κανένα
  • Mr WordPress: Hi, this is a comment.To delete a comment, just log in, and view the posts' comments, there you will have the option to edit or delete them.
Αρέσει σε %d bloggers: